در صورت هر گونه پرسش در خصوص فرآیند و اطلاعات مربوط به  جذب و گزینش با شماره ۰۷۱۳۶۲۸۹۲۴۲ داخلی ۱۲۶ واحد منابع انسانی شرکت مهندسی سازان در تماس باشید.


[درصورت مشاهده ایراد در فرم و سایت با شماره 09171102550 – امین روانبخش  واحد فناوری شرکت مهندسی سازان – در تماس باشید]

سامانه استخدامی – استخدام در شیراز
www.estekhdamform.ir

وب سایت آدرس estekhdamform.i