تاریخموقعیت شغلی:محل خدمتمتن آگهیتکمیل فرم
1400/04/27کارشناس کنترل پروژهشيراز
 • لیسانس/ فوق لیسانس: مهندسی صنایع- عمران
 • تسلط بر نرم افزارهای Primavera و MSP...
 • آشنا با مفاهیم استانداردهای مدیریت پروژه

1400/04/14کارشناس شهرسازی و معماریشيراز
 • لیسانس/ فوق لیسانس: مهندسی شهرسازی - معماری
 • مسلط به امور و ضوابط شهرداری

1400/04/14کارشناس مالیتهران
 • لیسانس / فوق لیسانس: حسابداری
 • دارای سابقه کار مرتبط
 • پاره وقت

1400/04/12مدیر صنعت قطعات پیش ساخته بتنیشيراز

فوق لیسانس / دکترا : DBA - MBA - سایر رشته ها

 • آشنایی با صنعت تولید قطعات و ساختمان های پیش ساخته بتنی

1400/04/12مدیر تولیدشيراز

لیسانس / فوق لیسانس:  مهندسی صنایع - عمران

 • آشنایی با فرآیندهای تولید و سیستم های بهره برداری
 • آشنایی با خطوط تولید قطعات بتنی پیش ساخته

1400/04/12کارشناس فنیشيراز

لیسانس / فوق لیسانس: مهندسی برق

 • مسلط به طراحی شبکه برق صنعتی
 • مسلط به نرم افزارهای طراحی صنعتی
 • آشنایی با PLC صنعتی
 • آشنایی با خطوط تولید صنعتی به ویژه تولید قطعات پیش ساخته بتنی
 • دارای روحیه کار تیمی

1400/04/12کارشناس مکانیکشيراز

لیسانس / فوق لیسانس: مهندسی مکانیک

 • مسلط به طراحی قالب و ماشین آلات صنعتی
 • مسلط به نرم افزارهای طراحی صنعتی
 • آشنایی با خطوط تولید صنعتی به ویژه تولید قطعات پیش ساخته بتنی
 • دارای روحیه کار تیمی

1400/04/12کارشناس طراحی و مدل سازیشيراز

لیسانس / فوق لیسانس مهندسی عمران - معماری

 • مسلط به طراحی و مدلسازی با نرم افزار Revit
 • آشنایی با طراحی و مدلسازی فاز 2 معماری
 • آشنایی با BIM
 • دارای روحیه کار تیمی

1400/04/12کارشناس طراحی سازهشيراز

لیسانس / فوق لیسانس: مهندسی عمران

 • مسلط به طراحی سازه
 • مسلط به نرم افزارهای طراحی سازه
 • آشنایی با طراحی سازه های پیش ساخته بتنی
 • دارای رویکرد تحقیق و توسعه
 • دارای روحیه کار تیمی

1400/03/18رئیس کارگاهعسلويه
 • لیسانس/ فوق لیسانس عمران
 • حداقل 10 سال سابقه کار

1400/03/18سرپرست اجراییعسلويه
 • لیسانس/ فوق لیسانس: عمران
 •  حداقل 5 سال سابقه کار

 

1400/03/18سرپرست دفتر فنیعسلويه
 • لیسانس/ فوق لیسانس عمران
 • دارای سابقه کار در دفتر فنی پروژه های دولتی
 • حداقل 10 سال سابقه کار

1400/03/18کارشناس ارشد فنیعسلويه
 • لیسانس/ فوق لیسانس عمران- مکانیک
 • دارای سابقه کار در دفتر فنی پروژه های دولتی
 • حداقل 5 سال سابقه کار

1400/03/18کارشناس فنیعسلويه
 • لیسانس/ فوق لیسانس عمران- مکانیک
 • دارای سابقه کار در دفتر فنی پروژه های دولتی
 • حداقل 5 سال سابقه کار

1400/03/18کارشناس اداری-مالیعسلويه
 • لیسانس/ فوق لیسانس مدیریت - حسابداری
 •  دارای سابقه کار مرتبط

1400/03/18کارشناس تدارکات و پشتیبانیعسلويه
 • کلیه رشته ها
 •  دارای سابقه کار مرتبط

1400/03/18تکنسین خدمات فنیعسلويه
 • کلیه رشته ها
 •  دارای سابقه کار مرتبط

1400/03/18انباردارعسلويه
 • کلیه رشته ها
 • دارای سابقه کار مرتبط

1400/03/18مدیر فنیشيراز
 •  لیسانس/فوق لیسانس: عمران
 •  آشنا با مفاهیم مدیریت پروژه و PMP

1400/03/18مدیر سیستم ها و روش ها (برنامه ریزی استراتژیک)شيراز

فوق لیسانس/دکترا: DBA-MBA- سایر رشته ها

1400/03/18مدیر منابع انسانیشيراز
 • فوق لیسانس/دکترا: DBA-MBA- سایر رشته ها

1400/03/18مدیر فروششيراز

فوق لیسانس/دکترا: DBA-MBA- سایر رشته ها

1400/03/18مسئول دفتر مدیران ارشدشيراز
 • لیسانس/ فوق لیسانس: کلیه رشته ها

1400/03/18کارشناس اداری-مالیشيراز
 • لیسانس/ فوق لیسانس: مدیریت- حسابداری یا سایر رشته ها

1400/03/18کارشناس تحقیقات بازارشيراز
 •  لیسانس/ فوق لیسانس/ دکترا: اقتصاد
 •  مسلط به نرم افزار COMFAR
 •  آشنا با تولید و تحلیل محتوا
 • آشنا با فرآیندهای تحقیقات بازاریابی در حوزه صنعت ساختمانی
 •  آشنا به زبان انگلیسی

1400/03/18کارشناس دیجیتال مارکتینگشيراز
 • لیسانس/ فوق لیسانس: گرافیک- تصویر سازی یا سایر رشته ها
 •  آشنا با ساخت انیمیشن و تولید محتوای گرافیکی

1400/03/15کارشناس فنیتهران

1400/03/15حراستعسلويه

تاریخموقعیت شغلی:محل خدمتمتن آگهیتکمیل فرم